Yıldırımdan Korunma ve Paratoner Tesisatı Muayenesi – Teds Denetim

Yıldırımdan Korunma ve Paratoner Tesisatı Muayenesi

 1. Ana Sayfa
 2. /
 3. Yıldırımdan Korunma ve Paratoner Tesisatı Muayenesi

Yıldırımdan Korunma ve Paratoner Tesisatı Muayenesi

Korunması gereken yapıların fiziki hasarı ve ölüm tehlikesini azaltarak yıldırımdan korunmaları bir yıldırımdan korunma sistemi (YKS) ile sağlanır. Bir YKS iç ve dış yıldırımdan korunma sistemlerinden meydana gelir. Dış YKS’ nin fonksiyonları şunlardır:

– Binaya gelen yıldırım çakmasını yakalamak (hava sonlandırma sistemi ile),

– Yıldırım akımını emniyetle toprağa iletmek (iniş iletkeni sistemi ile),

– Yıldırım akımını toprağa yaymak (toprak sonlandırma sistemi ile).

Yapının dışındaki zeminin ve içindeki yer döşemesinin yüzey rezistivitesi yeterince yüksek olmayan yerlerde temas ve adım gerilimlerinden dolayı ölüm tehlikesi aşağıdaki tedbirlerle azaltılır:

– Yapının dışında açıktaki iletken kısımların yalıtılması, zeminin ızgaralı topraklama sistemi ile eş potansiyel hale getirilmesi, ikaz işaretleri ve fiziki kısıtlamalar ile,

– Yapının içinde yapıya giriş noktasında hizmet tesisatlarının eş potansiyel kuşağa bağlantısı ile.

Topraklama ve Paratoner Ölçümleri ve Kontrolleri esnasında şu hususlara dikkat edilmelidir.

 • Paratoner tesisatı projesi var mı? Tesisat Projeye göre uygun mu?
 • Koruma borusu uygun mu?
 • İndirme iletkenleri uygun mudur?
 • Muayene klemensi uygun mudur?
 • Çatı üzeri tesis şekli uygun mudur?
 • Topraklama değerleri uygun mudur?

Paratoner Ölçümü Periyodik Kontrol Süreleri

Yıldırımdan korunma sistemi bulunan tüm tesis ve işletmelerde ölçüm ve muayene işlemleri yetkili mühendisler tarafından yıllık periyodik olarak yapılmalıdır.

İlgili  Yönetmelikler ve Mevzuatlar

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Menü