Termografik Muayene – Teds Denetim

Termografik Muayene

  1. Ana Sayfa
  2. /
  3. Termografik Muayene

Termografik Muayene

Elektrik uygulamalarında ısınmanın sebebi geçiş direnci yani gevşeme olmasıdır. Muayene yapılırken trafo bağlantıları, trafo gövdeleri, kablo bağlantıları, kablo ekleri, kablo girişleri, bara ek yerleri, bara giriş çıkış noktaları, pano içerisinde ki komponentlerin giriş çıkış noktaları, gövde sıcaklıkları kontrol edilir. Kontroller esnasında ortam sıcaklığının bilinmesi değerlendirme yapılabilmesi açısından çok önemlidir. Termal kamera ölçümünde sıcaklıkları tayin eden bir standart yoktur. Cihazın üzerinden geçen akım, ortam sıcaklığı, gerilim değişimleri de ısınmaya sebebiyet verir. Kontroller yapılırken bu etkenlerde ölçülmelidir. Fazlar arasında ki akım dengesizliği dolayısıyla sıcaklıklarda da farklılık gösterecektir. Gerçek ısınmanın sebebi yanıltıcı olabilir. Ortam sıcaklığı da çalışma sıcaklığını etkileyeceği ve yorum yapma üzerinde etkisi olacağı için ölçüm yapılan her mahallin sıcaklığı tespit edilir. Noktasal bir ısınma tespit edildiğinde termal kamera ile termal resim ve normal resim olarak kayıt altına alınır. Sistemden geçen akım yüke göre değişeceği için ölçüm yapılan saat de yorumlamada etkendir.

Mekanik sistemlerde sürtünme ısınmaya dolayısıyla da aşınmaya sebebiyet vereceğinden tespit edilmelidir. Rulman yatakları, kaplinler, fanlar bu kontrolde incelenir.  Sistemde bir ısınma tespit edildiğinde termal kamera ile termal resim ve normal resim olarak kayıt altına alınır

İlgili Yönetmelikler

  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Menü