Topraklama Tesisatı Muayenesi – Teds Denetim

Topraklama Tesisatı Muayenesi

 1. Ana Sayfa
 2. /
 3. Topraklama Tesisatı Muayenesi

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Topraklama, ev, işyeri gibi elektrik tesislerinde kullanılan cihazların gerilim altında olmayan bölümlerinde herhangi bir elektrik kaçağı olması durumunda insan hayatını ve cihazları riske atmamak adına gerilim altında olmayan bölümlerin bir iletken ile toprağa bağlanmasıdır. Cihazlarda oluşabilecek kaçak akım, direnci az olan toprak hattı üzerinden toprağa verilir.

Topraklama ölçüm faaliyeti kapsamında Yetkili Personeller, Fabrika gibi tesislerde topraklama tesisatı direnç değerleri ölçülür ve/veya kaçak akım rölesi testleri yapılır.

Muayene faaliyeti “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Topraklama Ölçümleri ve Kontrolleri esnasında şu hususlara dikkat edilmelidir.

 • Tesise ait AG(Alçak Gerilim) / OG(Orta Gerilim) topraklama projesi var mı?
 • Topraklayıcı tesisat şekli nedir?
 • Topraklama değerleri uygun mudur?

 

Ölçme  ve Denetleme

 • Göz ile muayene,
 • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülüp denetlenmesi,
 • Toprak özdirencinin ölçülmesi,
 • Topraklama direncinin ölçülmesi,
 • Çevrim empedansı ölçümü,
 • Beslemenin otomatik açma işlemiyle kesilip kesilmediğinin denetlenmesi.

 

Bir hatanın belirlenmesi durumunda, bu hatadan dolayı etkilenmiş olması mümkün olan ölçme ve denetlemeler, bu hata giderildikten sonra tekrarlanmaktadır.

 

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrol Süreleri

Sanayi Tesisleri ve Ticaret Merkezleri İçin:

Topraklamalara İlişkin Dirençlerin Muayene ve Ölçümü: 1 Yıl

Topraklama Tesisleri İle İlgili Diğer Muayene, Ölçme ve Kontroller: 2 Yıl

Sabit Olmayan Tesisler İçin:

Sabit İşletme Elemanları İçin : 1 Yıl

Yer Değiştirebilen İşletme Elemanları İçin : 6 Ay

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

 

İlgili Yönetmelikler

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • TS EN 61557 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik – 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar – Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar – Bölüm 5: Toprağa göre direnç
Menü