Elektrik İç Tesisat Muayenesi – Teds Denetim

Elektrik İç Tesisat Muayenesi

 1. Ana Sayfa
 2. /
 3. Elektrik İç Tesisat Muayenesi

Elektrik İç Tesisat Muayenesi

İç tesisat kontrollerinin amacı, tesisin sorunlu veya eksik kısımlarını tespit etmektir. Böylece bu eksiklerden kaynaklı olası bir kaza veya yangının önüne geçilir. Tesisat bünyesindeki her elemen kontrol edilir.

 • Enerji odası, Kablo şaftı, Sayaç ve Dağıtım panoları
 • Motorlar
 • Asansörler
 • Aydınlatma
 • Zil vb. Tesisat
 • Anahtarlar
 • Prizler
 • Buatlar
 • AG Kompanzasyon

Genel Ölçüm ve Kontroller

 • Kaçak akım rölelerinin gözle uygun tesis edilip edilmediğine bakılır ve kaçak akım rölesi uygunluk testi yapılır.
 • Faz,nötr,koruma,topraklama,ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk,kesit,özellik,ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme yönünden doğru kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir.
 • Sortilere faz- nötr ve toprak kablosunun ( koruma hattının ) kesintisizi olarak gelip gelmediği gözle takip edilir.
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde öngörülen muayene ve  ölçümlerden  alınan sonuçlar uygun olup olmadı değerlendirilir.
 • Tesisatta kullanılan araç, gereç ve cihazlar ilgili Türk Standartlarına uygun olup olmadığı konrtrol edilir.

 

İlgili  Yönetmelikler

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • TS EN 61557 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik – 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar – Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar – Bölüm 5: Toprağa göre direnç
Menü