Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı – Teds Denetim

Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı

  1. Ana Sayfa
  2. /
  3. Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı

TEDS ENERJİ ELEKTRİK DENETİM SERVİSİ A.Ş. Üst Yönetimi olarak;

✓ Muayene faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,

✓ TEDS personelini muayene prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak tutacağını,

✓ TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardı maddelerine, yasalara, iş ahlakı kurallarına uygun olarak çalışmak için gerekli ortamın sağlanacağını,

✓ Bütün çalışanlarının ve TEDS ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,

✓ Müşterilere ait gizli bilgilerin korunacağını ve yeterlilik, tarafsızlık, karar verme bağımsızlığı, kontrol ve ölçüm sonuçlarına olan güveni azaltacak, menfaat sağlayacak herhangi bir faaliyette bulunulmayacağını,

✓ Müşterilerden gelen maddi ve manevi menfaat tekliflerinin kabul edilmeyeceğini,

✓ Tarafsız olarak çalışılacağını, kontrol ve ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir bilgiyi müşteri ya da resmi kuruluşların yazılı istekleri dışında 3. şahıslara vermeyeceğini,

✓ Muayene faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,

✓ Müşteri ilişkilerini çıkar birliği ya da çatışması içine almayacağımızı, çalışanlarımızı kurum içinde görev çelişkisi yaşatmayacak şekilde organize edeceğimizi, çalışanlarına tarafsızlık ve gizlilik beyanlarının dışına çıkmaları için baskı yapılmayacağını,

✓ TEDS çalışanlarının ve kendi adına hareket eden şahısların, muayene hizmeti verilen kuruluşlarla tarafsızlığı etkileyecek ilişkilerini engelleyeceğini,

✓ TEDS çalışanlarının, muayene faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,

✓ Muayene Sonuçları, Müşterileri hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, kuruluşun, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

✓ Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,

✓ Muayene hizmetlerinin sunumunda herhangi bir coğrafi kısıtlama uygulanmayacağını,

✓ TEDS ten doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,

✓ Muayene sisteminin çalıştırılması için, mesleki sorumluluk sigortası dışında kalan konularda gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,

✓ TEDS in sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşlara muayene hizmeti verilmeyeceğini,

✓ TEDS in sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu diğer kuruluşlarının işlerinde, TEDS le rekabet ortamı yaratmayacağını, tarafsız ve bağımsız olacağını,

✓ Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına bağlı olmayacağını,

✓ TEDS sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,

✓ Tüm bu hususların aksi kanıtlandığı takdirde konu ile ilgi olarak KAYSERİ BÖLGE Mahkemelerinin uygulayacağı yasal ve cezai şartları taahhüt ve kabul ederim.

RAMAZAN AKKOYUN

Menü