Katodik Koruma Ölçümü – Teds Denetim

Katodik Koruma Ölçümü

 1. Ana Sayfa
 2. /
 3. Katodik Koruma Ölçümü

Katodik Koruma Muayenesi

Korozyon: Metal ve alaşımlarının bulundukları ortam etkisi ile kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar neticesinde tahrip veya kıymetini kaybetmesidir. Bu olayı havada, suda, toprakta meydana getiren etken ise, OKSİJEN difizyonudur.

Katodik Koruma: Metal yapıları, bulundukları ortam (elektrolitik) içerisinde elektrokimyasal yolla korozyondan koruma metodudur. Katodik koruma sistemlerinin ana prensibi elektrokimyasal korozyon teorisine dayanmaktadır. Bu sistemlerdeki asıl amaç metalde korozyona neden olan Oksijeni metalden uzak tutmaktır. Yani bu sistemlerdeki asıl amaç koruma sistemi için kullanılacak metali (magnezyum vb.) anot gibi çalıştırıp korozyona uğratmak ya da korozyondan korunacak yapıyı katod olarak kullanarak bir korozyon hücresi oluşturmaktır.

Ölçme  ve Denetleme

 Galvanik Anotlu Katodik Koruma Sistemi Ölçüm ve Değerlendirmesi

Galvanik anotlu sistemde işletme ve bakım son derece kolaydır. Korumayı sağlayan anotlar devre dışı kalmadığı sürece herhangi bir bakım işi ortaya çıkmaz. Bu sistemin ölçüm ve kontrollerinin yılda dört defa (İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış aylarında) yapılması yeterlidir.

Bu sistemde yapılacak ölçümler şunlardır:

 • Boru/Toprak potansiyeli (mV.)
 • Anot/Toprak potansiyeli (mV.)
 • Sistem/Toprak potansiyeli (mV.)

Hangi Tesislerde kullanılır?

 • Doğalgaz, akaryakıt ve su boru hatları olan tesisler
 • Akaryakıt dolum tesisi ve akaryakıt istasyonları
 • Deniz suyu ve tatlı su üzerinde bulunan liman ve köprü işletmeleri
 • Tatlı su depolama tankları olan tesisler

 

İlgili  Yönetmelikler

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
 • TS EN 13509 Katodik koruma genel ölçüm teknikleri
Menü